O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu, jehož cílem je zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V rámci projektu se zabýváme zhodnocením současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství na českých vysokých školách. Identifikujeme a propagujeme příklady dobré praxe, připravujeme doporučení pro vysoké školy. Usilujeme o sjednocení kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a vysvětlujeme, proč je důležité plagiátorství rozpoznat a bojovat s ním především formou prevence.

Nadcházející akce

Aktuálně nejsou dostupné informace o dalších akcích.