O projektu

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na 20.

V rámci projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabýváme mechanismy, kterými by instituce mohly posílit svou odolnost vůči akademickému podvodu, analyzujeme příklady dobré praxe vzniklé během pandemických semestrů, formulujeme doporučení pro akademické managementy, vyučující i studenty, jak předcházet podvodu v distančních i nedistančních podmínkách.

Nadcházející akce

2. prosince 2021

Webinář Testování v malých skupinách a formativní testování - Testování ve vysokoškolské výuce II.

První z cyklu webinářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »

9. prosince 2021

Webinář Testový cyklus a položkové bankovnictví - Testování ve vysokoškolské výuce II.

Druhý z cyklu webinářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »

16. prosince 2021

Webinář Bezpečnost testování - kazuistiky - Testování ve vysokoškolské výuce II.

Třetí z cyklu seminářů zaměřených na správnou praxi při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách více »