/

Konference „Akademická etika a prevence plagiátorství“

13. říjen 2020

Konference konaná v termínu 13.-14.10.2020

Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností přináší pro oblast akademického psaní a akademické etiky nové nástrahy, výzvy i možnosti. Rostoucí objem internetových zdrojů zahrnujících stále častěji rovněž obsahy akademické povahy významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Souběžný pokrok v oblasti uchovávání, vyhledávání a strojového porovnávání obrovského množství textů on-line umožnil rozvíjet účinné nástroje detekce plagiátorství.

Důraz na detekci plagiátorství v již dokončených pracích sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problematice akademické etiky, sám o sobě však není schopen významně změnit chování studentů v průběhu jejich přípravy. Nástroje represivní povahy je proto nutné významně doplnit preventivní mechanismy podporujícími osvojování principů akademického psaní a akademické integrity.

Konference tematicky navazuje na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol https://www.hkvs.muni.cz/, která byla zrušena v souvislosti s usnesením vlády č. 194 / o vyhlášení nouzového stavu.

Záznam z konference

Záznam naleznete na webu konference https://knihovna.cuni.cz/aepp/zaznam-record/

Registrace na akci

Na tuto akci se již není možné registrovat.